Corporate

Delen Private Bank steunt goede doelen

13 maart 2019 | Corporate

Elk jaar schaart Delen Private Bank zich achter enkele goede doelen vanuit een zorgende, pedagogische of artistieke bewogenheid. Vaak treedt de bank niet alleen op als geldschieter, maar neemt ze ook concreet engagement op. Bijvoorbeeld door het onderwerp extra in het voetlicht te plaatsen via een lezing of evenement. We lichten een vijftal initiatieven toe.

Samen in één boot met RYCB

Sinds 2010 organiseert de Royal Yacht Club België de jaarlijkse Antwerp City Cup, een internationale wedstrijd in de zogenaamde 2.4mR klasse, waar geoefende zeilers en zeilers met een handicap samen strijden om de beker. Het zeilen is lichamelijk niet inspannend, de nadruk ligt op tactiek, strategie en zeiltrim (de handelingen om het zeilschip beter of sneller te laten varen). De wedstrijd is sinds 2000 een discipline in de Paralympics. Jaarlijks ondersteunt RYCB ook het Belgisch kampioenschap Flanders Sailability Cup, waar eveneens een zeiler met een handicap begeleid wordt door een ervaren zeiler. Tijdens de maandelijkse G-zeildagen die RYCB samen met Sailability organiseert, kunnen personen met een beperking kennismaken met de zeilsport op het Galgenweel. De nadruk ligt op deelname en zeilbeleving. Delen Private Bank sponsort een van de boten voor dit evenement.

www.rycb.be

School na Ziekenhuis

Een kind dat langdurig ziek is, moet natuurlijk in de eerste plaats herstellen en rusten. Maar van zodra het kan, wil het meestal de draad snel weer oppakken. Daarom geeft School na Ziekenhuis gratis studiebegeleiding aan zieke of revaliderende kinderen. Zo worden ze niet extra opgezadeld met leerachterstand. De studiebegeleiders zijn vrijwilligers, vaak met een pedagogische achtergrond zoals leerkrachten, logopedisten en vertalers. Zij zetten zich met hart en ziel in om de kennis van het kind weer helemaal bij te spijkeren.

www.snz-antwerpen.be

Het IRIS Palliatief Zorgdossier

Meer en meer mensen kiezen ervoor om niet in een ziekenhuis, maar thuis te sterven. Dat vraagt de continue zorg van de familieleden en van een team professionals, waaronder de huisarts en een verpleegkundige. Voor een vlekkeloze en kwaliteitsvolle zorg is coördinatie en communicatie tussen die zorgende partijen van het allergrootste belang. Het IRIS Palliatief Zorgdossier ontwikkelde daarom een elektronisch communicatieplatform, waarin de verschillende professionele hulpverleners in een beveiligde omgeving en 24/7 alle informatie kunnen uitwisselen over de medische en psychosociale situatie van de patiënt. Voor dringende en belangrijke meldingen stuurt het systeem automatisch een sms of e-mail naar de betrokkenen, en er is ook een coördinerend systeem voor de artsen van wacht.

www.irisplatform.be

De Vreugdezaaiers VSKO vzw

De vereniging De Vreugdezaaiers zet zich sinds 1976 in voor financiële adoptie en sponsorprojecten in India. Zo willen zij de kansen op ontwikkeling van kinderen en jongeren in achtergestelde situaties verhogen. De projecten worden zorgvuldig geselecteerd en opgevolgd op basis van vier criteria : de effectieve nood, het duurzaam karakter van de impact, de eindigheid van de hulp en de controleerbaarheid van de resultaten. Dankzij het nauwe contact met betrouwbare contactpersonen kan de organisatie de evolutie van elk kind en elk project van nabij opvolgen.

www.vreugdezaaiers.org

D-Foot

D-Foot strijdt wereldwijd voor de preventie rond diabetesvoeten. Dit medische probleem is te wijten aan een verminderde herstelkracht van het lichaam als gevolg van een te hoge bloedsuikerspiegel. In het slechtste geval leidt het tot een amputatie van de voet, maar mits een goede verzorging – of beter nog, door preventie – hoeft het niet zo ver te komen. D-Foot wil de opmars van diabetesvoeten stuiten door bewustwording, opleiding, onderzoek en professionele ontwikkeling. Ze ijveren ook voor een erkenning van podologie als medisch specialisme. D-Foot opereert in meer dan 150 landen.

www.d-foot.org

 
 
Nederlands
Français Nederlands