Corporate

Delen Private Bank geeft om goede doelen

29 maart 2018 | Corporate

Elk jaar schaart Delen Private Bank zich achter enkele goede doelen vanuit een zorgende, pedagogische of artistieke bewogenheid. Dit jaar valt de keuze op een weeshuis in Cambodja, dagopvang voor volwassenen met een handicap, kankeronderzoek, Panathlon en Borgerstein.

Little Hearts - een nieuwe thuis voor Cambodjaanse kinderen

Little Hearts biedt een thuis aan kinderen in Cambodja en begeleidt hen tot geschoolde, succesvolle en verantwoordelijke jongeren. De klemtoon ligt op onderwijs, want dat is essentieel om de kinderen uit de armoedecirkel te helpen. Daarnaast is er voldoende tijd voor taekwondo, zwemmen en dansen. De jongeren helpen bij de huishoudelijke taken, zoals koken, poetsen en tuinieren.

De steun van Little Hearts gaat trouwens nog een stuk ruimer. Zo mogen een honderdtal kinderen uit het vissersdorp Arey Ksat extra lessen volgen in het weeshuis, en kunnen ze er gratis naar de tandarts of de dokter. Little Hearts steunt ook negen families in de buurt, met kledij, voeding en onderwijs. En last but not least zet de organisatie haar schouders onder een anti-afvalproject, voor een schoon en leefbaar dorp.

Meer weten? Surf naar www.littlehearts.be

“ Elk jaar schaart Delen Private Bank zich achter enkele goede doelen vanuit een zorgende, pedagogische of artistieke bewogenheid. ”

ARTOS vzw - artisanaal brood bakken voor mensen met een handicap

Artos is een dagcentrum voor de opvang van volwassenen met een handicap. Onder de deskundige leiding van een elfkoppig team bakken ze brood en maken ze vers fruitsap. Dat wordt nadien verkocht. Artos verwacht dat het atelier in september 2018 zal openen. De volwassenen voeren eenvoudige taken uit, naar best vermogen en zonder prestatiedruk. Zo maken zij deel uit van het ambachtelijke productieproces. Dankzij het contact met klanten nemen ze ook deel aan het sociale leven. Dat geeft hen een goed gevoel en een positief zelfbeeld.  

Naast het werk is er ook plaats voor ontspanning, zoals tuinieren, sport en cultuur.

Alle info vindt u op www.asblartosvzw.be

UZA - beloftevolle immuuntherapie tegen kanker

Eén op drie Belgen krijgt vroeg of laat te maken met kanker. Dat is een ontstellend hoog cijfer. Gelukkig leveren de onderzoeken regelmatig hoopgevende resultaten. Zo blijkt cellulaire immuuntherapie voor bepaalde kankers een belangrijke en aanvullende behandeling te zijn die de overlevingskans kan doen toenemen.

Het UZA ligt mee aan de basis van het onderzoek rond immuuntherapie, waarbij het afweersysteem van de patiënten zelf wordt ingezet om kanker te bestrijden. Er is momenteel een klinische studie aan de gang die zich richt op leukemie. Zo’n 117 patiënten nemen deel, in nauwe samenwerking met de dienst hematologie en oncologie.

Het onderzoek heeft al heel wat vooruitgang geboekt, maar de weg is nog lang. Om het huidige onderzoek verder te zetten, hebben de UZA-onderzoekers jaarlijks ongeveer 600.000 euro extra nodig. Wie het onderzoek wil steunen, kan een schenking doen aan de UZA-foundation.

Meer info vindt u op http://www.uza.be/uza-foundation/immuuntherapie-tegen-kanker

Antikankerfonds - onderzoek en kenniscentrum

Delen Private Bank steunt ook het Antikankerfonds, dat via klinische studies veelbelovende behandelingen onderzoekt die een goede grote kans op een doorbraak hebben. Het gaat om behandelingen die geen of een beperkte commerciële waarde hebben. De interesse van de farmaceutische industrie is zo goed al onbestaande, omdat de behandelingen niet patenteerbaar zijn. Op dit moment begeleidt het Antikankerfonds zeventien internationale onderzoeksprojecten. Daarnaast is het Antikankerfonds ook een kenniscentrum en informeert zij patiënten in klare taal over behandelingen en de wetenschappelijke vorderingen. Via de website kunnen patiënten en zorgverleners gratis gidsen downloaden. Er is ook een helpdesk waar wetenschappers en artsen standby staan om patiënten een wetenschappelijk en persoonlijk antwoord te geven op alle mogelijke vragen rond kankerbehandelingen.

Meer info vindt u op www.anticancerfund.org

Borgerstein vzw - zorg op maat

Borgerstein vzw is een sociale onderneming actief op drie domeinen: zorg voor personen met een beperking, ouderenzorg en sociale tewerkstelling. Borgerstein is opgericht in 1974 en telt ruim 600 gedreven medewerkers. Het accent ligt op vraaggestuurde zorg, inclusie en inspraak van de cliënten.

Om haar cliënten nog beter te bedienen, heeft Borgerstein ambitieuze bouwplannen. De werkplaats voor sociale tewerkstelling verhuisde eind 2017 naar een nieuwbouw aan Bel’Orta. En ook de gebouwen in Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn dringend aan vernieuwing toe. Tegen 2020 steken de afdelingen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in een prachtig nieuw kleedje.

De vzw geeft ten slotte ook ruimte aan ‘Studio Borgerstein’, waar een groep kunstenaars hun ‘Art Brut’-werken op regelmatige tijden tentoonstellen.

Meer info leest u op www.borgerstein.be

Panathlon - fairplay in de sport

Panathlon Wallonie-Bruxelles is ontstaan uit een internationale, door UNESCO-erkende beweging en heeft een duidelijk doel voor ogen: de positieve waarden die centraal staan in de sport uitdragen en promoten, waaronder fair play, respect, solidariteit, samenhorigheid en vriendschap. Met het oog op deze waarden heeft Panathlon Wallonie-Bruxelles een brede waaier aan acties en instrumenten ontwikkeld rond verschillende domeinen: sport, onderwijs, burgerzin, waakzaamheid, reflectie en communicatie.

Panathlon weet immers hoe belangrijk het werk op het terrein is. Daarom stelt het al zijn instrumenten ter beschikking van zijn partners en begeleidt het hen bij de uitwerking van hun campagnes ter bevordering van fair play.

Zo is Panathlon Wallonie-Bruxelles betrokken bij meer dan 700 evenementen per jaar, en dat is dan nog zonder de 5.000 sportieve momenten gerekend die plaatsvinden tijdens de internationale dagen van de fair play.

Voor meer info: www.panathlon.be

 

 
 
Nederlands
Français Nederlands