Cadelam

Robots, onze partners in de vierde industriële revolutie

17 december 2018 | Cadelam

Capfi Delen Asset Management (Cadelam) is een dochteronderneming van Delen Private Bank en de fondsenbeheerder binnen de groep. De beleggingsfilosofie die Cadelam hanteert is voorzichtig, actief en flexibel, waarbij opportuniteiten worden gezocht in functie van de marktomstandigheden, in alle segmenten van de markt.

Bij het beheren van de tegoeden binnen de door Cadelam beheerde fondsen, staat het vermogensbehoud centraal. Van zodra aan dit streefdoel is voldaan, wordt gezocht naar mogelijkheden om het kapitaal te laten aangroeien met (ten minste) de inflatie. In de huidige marktomgeving, gekenmerkt door zeer lage rentevoeten, is deze secundaire doelstelling zeer uitdagend geworden en vergt het heel wat creativiteit om met een (zeer) beperkt risico toch een zeker rendement te zoeken.

Was u vroeger fan van ‘HAL 9000’, de beroemde robot uit Stanley Kubricks film van 1968? Tegenwoordig bestaat hij echt, in verschillende gedaantes: zelfrijdende auto’s, discussieplatformen, gesticulerende robots, enzovoort. Het potentieel is haast eindeloos.

In 1997 zette Deep Blue - de supercomputer van IBM - meervoudig wereldkampioen schaken Gary Kasparov schaakmat in nog geen 20 zetten. Een bittere nederlaag voor de mens ten opzichte van de machine, en een symbolische stap in de opkomst van de technologie. Nog geen 20 jaar later moest een ander icoon van de menselijke intelligentie het afleggen tegen de computer. In 2015 versloeg AlphaGo (Google) Go-kampioen Lee Sedol, terwijl men ervan uitging dat de computer dit complexe denkspel niet onder de knie zou krijgen.

Maar artificiële intelligentie (kortweg AI) is natuurlijk geen spelletje. Het is een formidabele bron van innovatie – en tegelijk een disruptieve kracht voor zowat alle sectoren.

Wat moeten we eigenlijk onder de term AI verstaan? AI de computerwetenschap die machines ontwikkelt die de menselijke intelligentie zo goed mogelijk nabootst, via algoritmes en big data, zodat het taken kan uitvoeren die typisch menselijk zijn: spraakherkenning, beslissingsvorming, visuele waarneming enzovoort. Machine learning biedt systemen de mogelijkheid om zélf, o.b.v. hun eigen ervaringen te leren, zonder dat het expliciet geprogrammeerd wordt. Deep learning is daar een onderdeel van. Het verwerkt abstracte gegevens tot patronen, om de beslissingsvorming te verbeteren. Daarvoor gebruikt het netwerken, net zoals ons menselijke brein doet.

“ AI is een formidabele bron van innovatie, en tegelijk een disruptieve kracht. ”

De vierde industriële revolutie

In 2017 stelde Siemens een robot met twee armen voor die in staat is voorwerpen te vervaardigen zonder dat hij geprogrammeerd moet worden. Een ware revolutionaire ontwikkeling. Experts hebben het terecht over de ‘vierde industriële revolutie’. Want artificiële intelligentie leidt in een ijltempo tot nieuwe economische modellen. ‘Disruptie’ heet dat: de impact van deze intelligente systemen is in alle economische sectoren (industrie, financiële diensten, handel, enz.) voelbaar. Zoals bij elke technologische revolutie zullen bepaalde economische actoren zich opnieuw moeten uitvinden om te blijven bestaan, en zullen er andere bijkomen.

Een ruim spectrum

De reikwijdte van AI is ontzettend groot en het aantal toepassingen blijft maar toenemen, zowel op het vlak van producten als van bedrijfsprocessen en gegevensverwerking.

Aan productzijde heeft Netflix een intelligente zoekmotor ontwikkeld die films of series suggereert aan de kijkers. Deze gepersonaliseerde tips brengen op jaarbasis meer dan een miljard dollar extra in het laatje bij Netflix. En er zijn andere voorbeelden bij de vleet: stemassistenten (Apple, Amazon ...), zelfrijdende auto’s (Google)…

Bij de bedrijfsprocessen kan artificiële intelligentie de productiviteit verbeteren en bepaalde taken in verband met het opsporen van fraude, dienstverlening aan klanten (chatbots) en bewaking automatiseren.

Op het vlak van informatieverwerking vormt artificiële intelligentie een nuttig hulpmiddel bij operationele en strategische besluitvorming, bijvoorbeeld om marketingacties te personaliseren op basis van vroeger koopgedrag of om aankopen in de toekomst te voorspellen.

Data, het nieuwe zwarte goud

De ontwikkeling van artificiële intelligentie hangt nauw samen met die van big data en Internet of Things (IoT), een netwerk van instrumenten en toepassingen die via het internet met elkaar in verbinding staan.

“ Data zijn het zwarte goud van de vierde technologische revolutie.” 

Om te functioneren heeft AI immers enorme hoeveelheden data nodig waaruit het kennis haalt. Momenteel is er een indrukwekkende hoeveelheid digitale beelden, tekst en geluidsfragmenten aanwezig op het internet en in virtuele opslagruimten (clouds). Aan de hand van deze gegevens kunnen robots bijleren, bijvoorbeeld op het vlak van talen en spraakherkenning.

Het Internet of Things (bijvoorbeeld energie-meters, temperatuurdetectoren en drones) heeft van zijn kant de algoritmen nodig om te interageren met de omgeving. Het creëert gegevens die nuttig zijn voor tal van zaken, bijvoorbeeld voor het voorspellen van trends of het ‘slimmer maken’ van onze steden. Dit alles draagt bij tot de enorme toename van deze gegevens op wereldniveau.

De studie ‘Andrea 2017’ geeft een goed idee van de hoeveelheid opgeslagen gegevens en de toekomstige ontwikkeling ervan. Door het Internet of Things en de ontwikkeling van 5G zal de elektriciteitsbehoefte van de communicatiesector tegen 2025 meer dan 20% van het wereldverbruik vertegenwoordigen.

De reuzen investeren

De investeringen van de voorbije jaren wijzen op het strategische belang van de sector. Zo heeft Amazon Harvest.ai (cyberbeveiliging), Orbeus (gezichtsherkenning) en Safaba (vertalingen) overgenomen. Microsoft nam van zijn kant onder meer Wand Labs’ (conversatie-interface), TouchType (automatische tekstinvoer) en Aorato (opsporing van anomalieën op een netwerk) over. Facebook heeft dan weer geïnvesteerd in FacioMetrics (gezichtsherkenning) en Pebbles Ltd (bewegingsdetectie).

Volgens Morgan Stanley gaan deze digitale ondernemingen zeker een dominante rol spelen in het nieuwe technologische tijdperk. Maar dat betekent niet dat de meer traditionele ondernemingen van de concurrentie uitgesloten worden. Zij genereren immers gegevens over het koopgedrag van hun klanten of in verband met hun producten. De uitdaging bestaat erin die data te digitaliseren en er zoveel mogelijk informatie uit te halen dankzij AI.

“Hoewel Google, Facebook, Apple, Microsoft en Amazon een lengte voorsprong hebben door hun uitgebreide databases en platformen, hebben de grote namen uit de softwaresector (SAP, IBM, Oracle, …) geleidelijk aan het potentieel van AI in bepaalde van hun producten geïntegreerd”, merkt de Amerikaanse bank op. De beheerders van Cadelam zijn steeds op zoek naar interessante opportuniteiten op lange termijn en volgen deze ondernemingen dan ook al vele jaren. Zo hebben ze mettertijd posities genomen in onder meer IBM, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google), Apple en Facebook. Dat geeft de portefeuilles een gediversifieerde blootstelling aan deze toekomstgerichte sector, ondanks de volatiliteit.

Een sterk groeipotentieel

De sector zal een aanzienlijk snellere groei kennen dan de andere technologiesegmenten. Analisten verwachten dat de uitgaven voor IT (hardware en software) en AI-gerelateerde diensten tegen 2021 goed zullen zijn voor 58 miljard dollar tegenover 12 miljard in 2017. AI zal een groei van 50% kennen, tegenover 23% voor Big Data en 20% voor clouddiensten.

 
 
Nederlands
Français Nederlands