Marktinformatie

Marktinformatie: update

Het coronavirus houdt lelijk huis in het economische leven en op de beurzen. Nu de grootte en de ernst van de crisis stilaan is doorgedrongen, tracht elke speler zijn taak en verantwoordelijkheid aan te passen in tijden van corona. Overheden kondigen fiscale stimuli aan, centrale banken halen het grof geschut boven om miljarden dollars en euro’s in de economie te pompen. De toestand evolueert snel. Daarom krijgt u vanaf nu een dagelijkse update over de maatregelen, economische toestand en reactie op de beurzen. Maar eerst geven we u onze algemene analyse van de situatie mee.

Algemene analyse

De coronapandemie is wat men noemt een ‘zwarte zwaan’: een zeer onwaarschijnlijke en onvoorziene gebeurtenis met verregaande gevolgen voor economie én beurs. De invloed op de gezondheid en het dagelijkse leven komt daar nog bovenop. Niemand kon zich hierop specifiek voorbereiden, en niemand weet hoe lang dit nog doorgaat. Daarom is de reactie op de beurs zo hevig. 

Ook uw portefeuille ondervindt hinder. Nochtans heeft onze fondsenbeheerder Cadelam, eenvoudigweg binnen de filosofie van verantwoord vermogensbeheer, de voorbije vijftien maanden het risico van de portefeuilles al gevoelig verlaagd. Nog voor de crisis uitbrak, maakten de beheerders drie belangrijke strategische keuzes voor :

  • liquiditeit en grote marktkapitalisaties. Want hoe beter verhandelbaar een obligatie of aandeel is, hoe makkelijker het is om in te spelen op volatiele markten. 
  • kwaliteit. Cadelam kiest voor bedrijven met gespreide activiteiten, een wereldwijde aanwezigheid, grote cashreserves (zodat ze tegen een stootje kunnen) en actief binnen defensieve sectoren (farma, basisconsumptie) en toekomstgerichte thema’s (zoals energietransformatie, opkomende middenklasse in groeilanden, technologische omwentelingen).  
  • diversificatie of spreiding. Het aantal individuele investeringen (aandelen en obligaties samengeteld) evolueerde van net geen 400 in maart 2019 tot net geen 800 in maart 2020. Dat maakt de portefeuilles stabieler.  

De fondsenbeheerders gebruiken de fel gecorrigeerde koersen als kans om vandaag de fundering te leggen voor de rendementen van morgen. Het klopt dat de macro-economische gevolgen van het coronavirus verder zullen reiken dan het eerste kwartaal. En ze zullen ook niet beperkt blijven tot de luchtvaart en de toeristische sector. Toch komt de economie deze periode vroeg of laat te boven. Bedrijven en consumenten tonen zich wendbaar. In China, waar de crisis een tweetal maanden eerder begon dan in de rest van de wereld, herneemt het dagelijkse leven en komt de productie weer op gang. En wie weet leidt deze crisis ook wel tot enkele positieve resultaten, zoals flexibelere bedrijfsculturen en minder kwetsbare leveringsketens. 

Belegd blijven is het enige rationele advies. De fondsenbeheerders zijn alert en actief, met solide portefeuilles als resultaat. Uw vermogen is dus in goede handen. 

Heeft u vragen bij deze update of bent u ongerust? Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder.

 
 
Nederlands
Français Nederlands