Tarieven

Onze tarieven in vraag en antwoord

U vindt de geldende tarieven voor de verschillende dienstverleningen van Delen Suisse terug in onze tarievenlijst, opgesteld in vraag en antwoord.

 

Deze tarievenlijst is een wettelijke verplichting. Hierin worden al de kosten weergegeven voor een dienstverlening waarvan de kost rechtstreeks van uw rekening wordt afgehouden. Dit kunnen kosten zijn voor beleggingsdiensten, voor rekeningen en betalingen, voor kredieten of voor belastingen. Dit document bevat een overzicht van alle kosten in het algemeen.

We onderscheiden twee soorten kosten:

  • Kosten voor beleggingsdiensten zijn kosten verbonden aan een beleggingsdienst uitgevoerd door Delen Suisse. Deze kosten worden rechtstreeks verrekend op uw rekening.
  • Productkosten zijn de kosten die binnen een financieel instrument aangerekend worden. Ze worden op dagbasis verwerkt in de koers en het rendement van het beleggingsinstrument.

Het merendeel van onze klanten kiest voor een overeenkomst in discretionair beheer en volgt de Delen Suisse Strategie die investeert in onze huisfondsen. Voor deze klanten zijn er dus voornamelijk productkosten van toepassing.

Disclaimer
Deze tarievenlijst is geen aanbod en houdt geenszins de verplichting in voor Delen Suisse om verrichtingen uit te voeren. Deze lijst is indicatief. Afwijkingen maken steeds het voorwerp van bijzondere overeenkomsten en worden gerechtvaardigd hetzij door de belangrijkheid van de verrichtingen hetzij door het bestaan van een uitzonderlijke situatie.