Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank (voor België, Nederland en Luxemburg) of delen.ch (voor Zwitserland). Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Toepassingsgebied

De informatie op deze site is enkel bedoeld voor investeerders die resident zijn in België en mag niet beschouwd worden als een aanbod tot het verhandelen van financiële instrumenten in rechtsgebieden waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan.

Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke geldende wetten en voorschriften.

Uw gegevens worden opgeslagen in de databanken van Bank Delen NV, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen. Dit stelt ons in de mogelijkheid u regelmatig op de hoogte te brengen van alle interessante nieuwigheden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot deze gegevens en het recht deze eventueel te wijzigen alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer in te zien.