Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank (voor België, Nederland en Luxemburg) of delen.ch (voor Zwitserland). Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Privacy clausule

Delen Private Bank nv, (hierna: de "Bank") respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat zij te werk overeenkomstig de principes van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor alle bezoekers van de website, plaatst de Bank cookies op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker, tenzij de instellingen van de browser die de bezoeker gebruikt om de website van de Bank te bezoeken dergelijke cookies weigeren. Deze cookies worden enkel gebruikt voor het verbeteren van de surfervaring van de bezoeker (bijv. bewaren van de taalkeuze) en voor niet-geïndividualiseerde statistische gegevens. Deze cookies worden niet gebruikt voor (direct) marketingdoeleinden.

Als u cliënt bent worden uw persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt door de Bank voor alle wettige doeleinden. Deze omvatten o.m. het beheer van de contractuele relaties (o.a. het beheer van rekeningen en betalingsverrichtingen, vermogensbeheer, kredietopvolging, verrichtingen met financiële instrumenten…), het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, commerciële prospectie of direct marketing. De gegevens verwerkt door de Bank kunnen worden overgedragen aan met haar verbonden ondernemingen. In geval van een wettelijke verplichting of in geval van een wettig belang kan Bank Delen de verwerkte gegevens meedelen aan een derde.

Elke cliënt heeft toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door de Bank verwerkt worden, en mag, desgevallend de onjuiste gegevens laten verbeteren en de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Hij mag zich ook verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door hiervoor schriftelijk contact op te nemen met de Bank. De cliënt aanvaardt en gaat er mee akkoord dat de Bank, wanneer zij hiertoe overeenkomstig de geldende reglementering verplicht is (onder meer in het kader van een onderzoek naar misbruik van voorkennis), zijn persoonsgegevens kan meedelen aan de toezichthoudende autoriteiten.

Als u geen cliënt bent en onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt wanneer u deze zelf meedeelt via inschrijvingsformulieren op een van de pagina’s van de website. Als u dit doet kunnen uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing. U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor direct marketing door hiervoor schriftelijk contact op te nemen met de Bank.

Aanvullende verklaringen over de verwerking van persoonsgegevens leest u in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de Bank.