Copyright

Delen OnLine is een gedeponeerd merk van Groep Delen (Copyright © 2012).

Alle auteursechten, patenten, intellectueel en andere eigendom die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde toe aan Groep Delen.

Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopies van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé-gebruik zijn strikt verboden.