Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag biedt een overzicht van de jaarcijfers en een toelichting van Groep Delen. Drie directieleden – René Havaux, Paul De Winter en Alexandre Delen – kijken terug op het succesvolle jaar 2019 en geven (voorzichtig) commentaar op de coronacrisis die in volle hevigheid was uitgebroken op het moment van het interview.

Duurzaamheidsrapport 2019

Het duurzaamheidsrapport (de niet-financiële rapportering) zoomt in op niet-financiële informatie over de activiteiten van Groep Delen, haar beleidsmaatregelen en zorgvuldigheidsprocedures. Het brengt de voortgang in kaart aangaande milieu, de werksituatie, mens en samenleving, mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.

Alle jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2004

Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2002

Jaarverslag 2001

Jaarverslag 2000