Duurzaamheid bij Delen Groep

Met ons duurzaam beleid willen we een positieve impact creëren op al onze relaties – klanten, medewerkers en de samenleving. Aan de hand van ontwikkelingsdoelen (SDG’s) sturen we ons beleid. Waar realiseren we het meeste impact? En welke resultaten boekten we tot nu toe?

ONZE REALISATIES

Duurzaam bankieren in 2020

De Delen Groep timmerde ook dit jaar verder aan haar engagement van duurzaam ondernemerschap. Ondanks de coronacrisis, werden er op het vlak van duurzaamheid belangrijke stappen gezet en acties ondernomen.

Onze klanten

Verantwoord investeren

Beleid wordt toegepast op alle huisfondsen

Onze aanpak kreeg de A+ score van de UN PRI in 2019 en 2020

Onze duurzame aanpak droeg bij tot de sterke prestatie van de huisfondsen

Beschermen van vermogens

Klantenvermogens toonden positieve rendementen na turbulent 2020

Verfijning investeringsprofielen zorgt voor nog betere fit met risicoprofiel klant

Klanten blijvend begeleiden in transparantie over oorsprong van vermogen om zorgeloos te beleggen

DE WERELD RONDOM ONS

Reduceren van milieu-impact

Lagere gemiddelde milieu-impact van de fondsen tegenover referentie-index

Ambitie overstap naar groene elektriciteit per eind 2021

Klanten blijven overtuigen van voordeel digitale i.p.v. papieren kanalen

Steun aan sociale projecten

Blijvende steun aan vaste partners in sport en cultuur

Extra steun voor medische noden

Onze bank als weerbare organisatie

Uitrol telewerk vanaf dag één in goedbeveiligde Delen-systemen

Uitbouw nieuw Learning and Development platform voor medewerkers

Digitale communicatie overbrugde fysieke afstand met de klant

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Onze vier Sustainable Development Goals

ESDGlogowithoutUNemblemSquareTransparentWEBpng

Wat zijn Sustainable Development Goals?

De Verenigde Naties stelden wereldwijd zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) voorop die vóór  2030 gerealiseerd moeten zijn. Ze worden omgezet naar 169 concrete actiepunten om de planeet te beschermen en de welvaart te verbeteren. Overheden en bedrijven die de SDG’s onderschrijven, vertalen die doelstellingen naar actieplannen.

202102-eric-interview
De SDG’s geven ons de leesbril waardoor wij ons werk kritisch kunnen bekijken.
Eric Lechien – Directielid verantwoordelijk voor duurzaamheid

Impact van Delen op vier SDG’s

Uiteraard zijn alle zeventien doelstellingen belangrijk voor ons. Maar op vier SDG’s in het bijzonder kunnen we echt substantiële impact genereren:

  • waardig werk en economische groei
  • vrede, justitie en sterke publieke diensten
  • verantwoorde consumptie en productie
  • klimaatactie

Op de twee eerste SDG’s heeft Delen een rechtstreekse invloed, via haar organisatie. Denk aan onze klantgerichte persoonlijke aanpak, ons personeelsbeleid gericht op samenwerking en efficiëntie, onze inspanningen op het vlak van energiezuinige verbouwingen, onze strenge antiwitwasprocedures. Maar het is op de twee laatste SDG’s dat we echt een groot verschil kunnen maken. Dat vraagt extra uitleg.

Duurzaam investeren voor élke portefeuille, bij álle klanten

Onze kerntaak is om uw vermogen te beschermen en evenwichtig te doen groeien. Via een voorzichtige en alerte investeringsfilosofie doen we – de Groep en haar fondsenbeheerder Cadelam – er alles aan om die missie te volbrengen.

Daar bovenop brengen we duurzaamheid binnen in dat investeringsproces: ons Verantwoord Vermogensbeheer. Dat gebeurt in drie stappen:

  • we treden in dialoog met bedrijven die op weg zijn naar duurzaam ondernemen
  • we integreren niet-financiële parameters in het beslissingsproces
  • we sluiten niet-duurzame bedrijven uit

In tegenstelling tot andere spelers passen wij dit duurzaamheidsproces toe op de totaliteit van elke portefeuille, voor álle klanten. Het gaat in totaal over ruim 29,5 miljard euro dat op een duurzame wijze geïnvesteerd wordt. En dat is een aanzienlijke hefboom op het vlak van duurzaamheid.

INTERVIEW

Corona versterkt pleidooi voor duurzaamheid

#


Het voorbije jaar hebben we onze drie pijlers van duurzaam beleggen – uitsluiting, dialoog en integratie – verder uitgediept. We ruilden de externe uitsluitingslijst voor onze eigen principes, met eigen verstrengde criteria. We namen deel aan meer dan 200 aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven in portefeuille, en stemden ruim 3.000 agendapunten. En op het vlak van integratie van niet-financiële parameters brachten we de ESG-risico’s nog verder naar omlaag. We werden opnieuw beloond door de UN PRI, met de hoogste A+ score voor ‘Strategie en Beleid’.

- Jean-Louis de Hasque (Investment Office)

Natuurlijk creëert ons duurzame investeringsproces waarde voor de klant. Wie belegt in een duurzaam bedrijf krijgt te maken met een management dat strategisch denkt, een langetermijnvisie ontwikkelt en tijd spendeert aan de uitdagingen die hun business morgen grondig zal beïnvloeden. Daar horen ook maatschappelijke ESG-thema’s bij, zoals klimaatzorg, diversiteit, gerechtigheid, welzijn, enzovoort. Dat maakt zulke bedrijven aantrekkelijk, en niet alleen voor beleggers. Duurzame spelers kunnen rekenen op loyale en tevreden klanten, en ze trekken makkelijker toptalenten aan. Die zorgen weer voor een betere omzet en mooiere winstcijfers, en dus voor blije investeerders. Zo komt er een positieve dynamiek op gang.

- René Havaux (CEO)

Door corona moesten we ons deels heruitvinden. Dat ging gepaard met een leerproces. Hoe organiseer je thuiswerk, digitale events, crisiscommunicatie, enzovoort? Maar een volledige ommekeer zou ik het niet noemen. We zijn trouw gebleven aan wie we zijn. Omdat we goed voorbereid waren, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, ESG en risicobeheer. In crisistijd moeten we soms snel knopen doorhakken. Gelukkig konden we dan rekenen op de cohesie binnen het bedrijf.

- Eric Lechien (directielid verantwoordelijk voor duurzaamheid)

33
miljard euro

totaalbedrag waarop het verantwoord investeringsbeleid wordt toegepast

71%
het percentage van de bedrijven waarmee we een geëngageerde dialoog voeren  
+43
Net Promotor Score (2019)
41,8%
cost-income
+26
gemiddelde jaarlijkse netto personeelsgroei over 5 jaar
40,6
miljoen euro
bedrijfsbelastingen en bankentaksen
19,7 / 100
miljoen euro
laag risico
hoog risico
bedrijfsbelastingen en bankentaksen

Benieuwd naar meer?

In het duurzaamheidsrapport vindt u meer tekst en uitleg over de realisaties, duurzame ontwikkelingsdoelen en duurzaamheidsstrategie van Delen.