Discretionair vermogensbeheer: kies voor gemoedsrust

Discretionair vermogensbeheer betekent dat u uw beleggingen toevertrouwt aan een team van experten. Zij beleggen en beheren uw vermogen vanuit een langetermijnvisie, rekening houdend met uw investeringsprofiel .

Discretionair vermogensbeheer nader bekeken

Vermogensbeheer uit uw naam, zonder dat u zichzelf zorgen hoeft te maken. U geeft onze experten de opdracht om uw beleggingen te beheren en alle beslissingen om te kopen of te verkopen te nemen. Zo kan u helemaal uw voordeel doen met onze expertise en deskundigheid.

Natuurlijk blijft u altijd perfect op de hoogte van wat er gebeurt in uw portefeuille. De individuele lijnen van obligaties en aandelen in uw portefeuille zijn altijd raadpleegbaar. Ook andere details over uw beleggingen volgt u op via de Delen app, Delen OnLine, de kwartaalrapportering en via informatiesessies. En heeft u een vraag, dan kan u terecht bij uw persoonlijke relatiebeheerder. Met discretionair vermogensbeheer houdt u dus de vinger aan de pols.

Waarom kiezen voor discretionair beheer?

Uw vermogen is in de handen van professionele experten, die de financiële en economische situatie op de voet volgen en analyseren.

Wat onderscheidt ons van andere vermogensbeheerders? Delen en fondsenbeheerder Cadelam hanteren een langetermijnvisie, actief beheer in eenvoudige en transparante beleggingen, een behoedzaam risicobeheer  en passen de duurzame filter toe voor alle huisfondsen hanteren.

Meer weten over onze beleggingsfilosofie?

Met die langetermijnfilosofie als handvat neemt Cadelam, de fondsenbeheerder van de groep, actie:

  • Het selecteert de aandelen en obligaties voor uw portefeuille en belegt in de sectoren, regio’s en thema’s die in lijn zijn met hun marktenvisie en overtuigingen.
  • Het volgt de beleggingen en het risico van uw portefeuille minutieus en proactief op, gericht op een evenwichtige groei van uw vermogen.
  • Het neemt het duurzame investeringsproces in acht voor elke portefeuille en elke beslissing.

Uw vermogen: een persoonlijke zaak

Uw vermogen beleggen is een hoogstpersoonlijke zaak. Want het vermogensbeheer dat u het beste past, hangt af van de beleggingstermijn die u voor ogen heeft, uw financiële plannen voor de nabije toekomst en uw persoonlijke houding tegenover risico.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

  1. U en uw relatiebeheerder stellen samen uw persoonlijk investeringsprofiel op aan de hand van een aantal concrete vragen. Jullie overlopen uw kennis, ervaring, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Ook uw risicobereidheid komt aan bod: hoeveel risico kunt en wilt u aanvaarden bij uw beleggingen? Al die elementen bundelen we samen in uw investeringsprofiel. In totaal zijn er 8 investeringsprofielen.

  2. Van daaruit bouwen we uw portefeuille op: hoe meer risico u bereid bent te dragen, hoe groter het gewicht aandelen uw portefeuille zal bevatten. En dat heeft impact op het verwachte rendement en de koersschommelingen van uw beleggingen. Een ander profiel impliceert een andere samenstelling van uw portefeuille, een ander verwacht rendement en een andere risico. Verlies daarbij nooit uit het oog dat elke vorm van beleggen een risico met zich meebrengt.

  3. Cadelam, de fondsenbeheerder binnen de groep, beheert de fondsen waarin uw portefeuille belegt. Daarbij hanteren zij een aantal basisprincipes : ze beleggen uw vermogen vanuit een langetermijnvisie, met alerte blik voor opportuniteiten en tegelijk risicobewust, en volgens welgedefinieerde duurzame beleggingsprincipes.

Discretionair vermogensbeheer in cijfers

48,01 miljard euro
aan discretionair vermogen onder beheer
> 85
jaar expertise
8
investeringsprofielen
96%
van de rekeningen onder discretionair beheer
100%
belegd volgens duurzaam investeringsproces
3
pijlers in duurzaam investeringsproces: Uitsluiting, dialoog en integratie

Uw aanspreekpunt: de relatiebeheerder

Uw financiële situatie verandert uiteraard doorheen de tijd. Uw leven kent zijn verloop, en uw vermogen evolueert mee. Bij Delen Suisse heeft u een vaste vertrouwenspersoon, uw relatiebeheerder, die u begeleidt in al uw financiële zaken. Hij of zij is uw ankerpunt, het klikt tussen jullie.

U bekijkt met hem of haar uw financiële situatie vandaag. U bespreekt welke plannen u heeft voor de toekomst. Wat uw verwachtingen zijn, en welke uitdagingen u ziet. Uit dat gesprek komt een investeringsprofiel en een concrete beleggingsportefeuille voort. Uw relatiebeheerder bespreekt regelmatig de rendementen en de evolutie van uw beleggingen, de strategie die gevolgd wordt en zo meer.

Uw relatiebeheerder brengt u ook in contact met een van onze specialisten als u fiscale of juridische vragen heeft. Of als u een plan nodig heeft om uw financiële toekomst en dat van uw kinderen en kleinkinderen vorm te geven.

En verandert er iets in uw persoonlijke of professionele leven? Dan praat u uw beheerder bij. U maakt een afspraak, op kantoor of online.

 

Laat uw vermogen beleggen door experts

Met discretionair vermogensbeheer kiest u voor gemoedsrust, terwijl u de controle over uw vermogen behoudt. Een relatiebeheerder vertelt u er graag meer over.