Institutionele dienstverlening

Vermogensbeheer op maat van uw organisatie

De portefeuille van uw organisatie wordt beheerd met aandacht voor uw beleggingsdoelstellingen en specifieke investeringsinstructies. Voorzichtig, duurzaam en gecentraliseerd vermogensbeheer vormen de hoekstenen.

Behoedzaam

We helpen u graag bij het bepalen van realistische rendementsdoelstellingen, het risicoprofiel en mogelijke beleggingsbeperkingen van de organisatie. Op basis daarvan werken we een beleggingsvoorstel uit, met oog voor uw specifieke wensen én met de marktvisie van de bank.

Het beheer van de portefeuille gebeurt in nauwe samenwerking met Cadelam, de onafhankelijke beheervennootschap van Groep Delen. De beheerders toetsen dagelijks de rendementen af aan de markt, houden gedetailleerde risicostatistieken scherp in het oog en maken een kostenbatenanalyse op.

Duurzaam

Delen houdt vast aan een duurzaam investeringsbeleid, gebaseerd op een combinatie van methodes:

  • via uitsluiting: uiterst strenge exclusielijsten filteren controversiële bedrijven uit de portefeuilles
  • via integratie: ESG-parameters worden geïntegreerd in het investeringsproces (milieu, samenleving en deugdzaam bestuur)
  • via Impact Investing: een nichefonds spitst zich toe op duurzame bedrijven (zoals milieutechnologie, biologische voeding, opslag van energie)

Delen Private Bank onderschrijft ook de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties.

Gecentraliseerd discretionair vermogensbeheer

Met gecentraliseerd discretionair vermogensbeheer kiest u voor comfort en gemoedsrust. U laat het beheer van de portefeuille over aan een team van specialisten die de markt dagelijks van nabij opvolgen. Dat levert u een reeks voordelen op:

  • de risico’s worden nauwgezet beheerd
  • de samenstelling en rendementen worden continue opgevolgd
  • de portefeuilles zijn goed gespreid naar activaklasse, regio, thema en sector
  • schaalvoordelen leiden tot een aantrekkelijk kostenplaatje
  • de portefeuilles worden uniform ingevuld