Institutionele dienstverlening

Gespecialiseerde dienstverlening, uitgebreide rapportering

De institutional desk is uw single point of contact voor financieel-economische, administratieve en fiscale vragen. Dit speciaal toegewezen team spitst zich toe op een vlekkeloze service op maat, in overleg met uw relatiebeheerder. Voor specifieke topics als de fiscaliteit van OFP’s en DBI-aftrek voor vennootschappen worden de juiste specialisten ingeschakeld.

Delen Suisse werkt hiervoor samen met Delen Private Bank. Deze kan een ISAE3402 type II certificatie voorleggen. Bij dit rapport geeft de certificerende partij (i.c. revisorenkantoor BDO) aan dat onze controles doelgericht en efficiënt de processen ondersteunen, zonder uitzonderingen. Delen Private Bank herhaalt deze oefening jaarlijks.

Een uitgebreide en transparante rapportering

Het portefeuillebeheer gebeurt binnen gedefinieerde krijtlijnen en dat vereist een omvangrijke rapportering. De Institutional Desk maakt een maatwerkrapportering op waarin kan voorzien worden in:

 • een detailanalyse van de portefeuille-inhoud:
  • de spreiding van de portefeuille in activaklassen, munten, sectoren en geografische regio’s
  • het overzicht van alle transacties
  • een detail van de vastrentende portefeuille
 • een analyse van de portefeuilleprestaties
 • een transparant kostenoverzicht
 • de opvolging van de beleggingsbeperkingen
 • de marktvisie en verwachtingen van de bank

De Institutional Desk licht, indien gewenst, graag de portefeuille toe voor de financieel verantwoordelijke of de raad van bestuur van uw organisatie.

Ook kunt u de portefeuille op elk moment consulteren via de Delen app.