Uitsluiting

Uitsluiting: wat niet thuishoort in onze portefeuilles

Uitsluiting gaat over ondernemingen die Cadelam, de fondsbeheerder van de groep, onder geen enkel beding opneemt in de portefeuilles, omdat ze niet overeen komen met onze duurzame waarden.

Evident gaat het om ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, bijvoorbeeld clustermunitie en anti-persoonsmijnen. De toezichthouder FSMA (Financial Services & Markets Authority) en de sectorfederatie BEAMA (Belgian Asset Managers Association, Belgische Vereniging van Asset Managers) kijken er nauwgezet op toe dat banken zich aan deze exclusievereiste houden.

Een uitsluitingspolitiek dient om investeringen te filteren én om bestaande investeringen te monitoren.

Ook bedrijven die onze normen aangaande milieu, maatschappij en goed bestuur met de voeten treden, zult u nooit terugvinden in de portefeuilles. Voorbeelden van overtreders op ESG-gebied (Environmental, Social & Governance of milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) zijn ondernemingen die het niet nauw nemen met wetten rond vervuiling, menswaardige arbeidsomstandigheden of de correcte werking en onafhankelijkheid van de raad van bestuur.

Hoe gaat zo’n uitsluitingsproces in zijn werk?

Externe toonaangevende organisaties, waaronder het Noors Pensioenfonds, stellen een uitsluitingslijst op basis van een grondig duurzaamheidsonderzoek. Ontdekt een meerderheid van die referentie-organisaties ESG-inbreuken, dan investeert Cadelam niet in de aandelen of obligaties van het bedrijf of de overheid in kwestie. Heeft slechts een minderheid bedenkingen, dan analyseren de fondsbeheerders van Cadelam dossier per dossier. Sustainalytics, onze partner inzake ESG-integratie, reikt Cadelam gespecialiseerde data aan om het juiste oordeel te vellen. De uitsluitingslijst wordt ook in een later stadium gebruikt, om bestaande investeringen te monitoren.