Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank (voor België, Nederland en Luxemburg) of delen.ch (voor Zwitserland). Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Integratie

Integratie: ook niet-financiële parameters tellen mee

Als Cadelam, de fondsbeheerder van Groep delen, investeert in bedrijven, kijkt het uiteraard in de eerste plaats naar de harde cijfers zoals omzet, winst, marges, marktaandeel. Maar de financiële gezondheid van een bedrijf is op lange termijn slechts houdbaar als het ook goed scoort op vlak van milieu, mens en bestuur (of ESG – Environmental, Social, Governance). Een onderneming die ESG-normen schendt, loopt immers vroeg of laat tegen de lamp. Het creëert een reputatieprobleem én het getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie.

Een gespecialiseerde dataleverancier, Sustainalytics, ondersteunt Cadelam bij de integratie van niet-financiële gegevens in het investeringsbeleid.  Sustainalytics is een toonaangevend onderzoeks- en analysebureau met meer dan 180 analisten en levert duurzaamheidsdata over alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

Wil een bedrijf financieel gezond zijn op langere termijn? Dan moet het ook goed scoren op vlak van milieu, mens en bestuur.

Concreet gaat het om:

  • ESG-Risico’s: kwantitatieve ratings en kwalitatieve rapporten die ESG-risico’s beoordelen die de toekomst van een bedrijf zwaar kunnen hypothekeren, bijvoorbeeld een schending van milieunormen of een probleem inzake goed bestuur.
  • Controversiële activiteiten: dankzij gedetailleerde informatie identificeert Cadelam bedrijven die betrokken zijn bij een reeks controversiële producten of activiteiten. Voorbeelden zijn tabak, wapens of arctische oliewinning.
  • Duurzame activiteiten: Sustainalytics rapporteert ook over impact-bedrijven. Dat zijn niche-ondernemingen die het grootste deel van hun omzet halen uit producten en diensten met een positieve bijdrage aan samenleving en milieu. Zij richten zich naar specifieke activiteiten binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals of SDG’s) die economische groei willen verzoenen met sociale verbetering.