Corporate

Verantwoord Vermogensbeheer – van hype naar nieuwe realiteit

|

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sociaal Verantwoord Investeren, actief aandeelhouderschap… De toenemende aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector is opvallend. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe gaat Delen Private Bank hiermee om? En hoe past ze duurzaamheid toe in het beleggingsproces? We spraken met Elio Rombouts en Jean-Louis de Hasque, beiden verantwoordelijk voor de uitrol van verantwoord investeren binnen de bank.

Is duurzaamheid een hype?

Elio Rombouts: Integendeel, het thema is ondertussen verschoven van niche naar mainstream. Dat is zonder twijfel een goede zaak. Alle belanghebbenden - onder meer investeerders in beleggingsfondsen - kunnen zich een duidelijker beeld vormen van vermogensbeheerders in het algemeen en duurzame beheerstrategieën in het bijzonder. Ik zeg wel kunnen, want meer informatie schept niet noodzakelijk meer helderheid.

Heerst er verwarring bij investeerders?

Jean-Louis de Hasque: Het algemeen bewustzijn groeit, dat merken we aan het stijgende aantal vragen over duurzaamheid. Investeerders zitten enerzijds met specifieke vragen over subthema’s (bijvoorbeeld: “Investeren jullie in controversiële activiteiten zoals wapenproductie en tabak?”). Daarnaast krijgen we ook vragen van meer fundamentele aard, zoals “Wat is de duurzaamheidsvisie van Delen Private Bank?”. De bank biedt op al deze vragen een coherent antwoord – als ondernemer én als investeerder.

“ Een coherent verantwoord investeringsverhaal is geen gemorrel in de marge, wel een duidelijk engagement voor alle beleggingen. ”

Is Delen Private Bank vandaag dan al met verantwoord investeren bezig?

Elio Rombouts: Zeker, verantwoord vermogensbeheer is vandaag uitermate belangrijk. En sterker nog: dat was het gisteren ook al. Delen Private Bank vandaag is het resultaat van meer dan tachtig jaar duurzame groei. Dat succes is geschraagd op de basiswaarden van de bank: integriteit, persoonlijke aanpak, langetermijnvisie, transparantie en bedachtzaamheid. Die waarden zijn ons kompas voor wat we doen en hoe we het doen. En dat creëert vertrouwen bij de klant.

201812corporateverantwoordvermogensbeheerillustration01
Jean-Louis de Hasque en Elio Rombouts

Is dat wat je bedoelt met ‘het Delen-DNA’?

Jean-Louis de Hasque: Correct. De financiële sector heeft de voorbije decennia reputatieschade geleden omwille van praktijken als excessieve verloning en het witwassen van geld. Delen Private Bank kon daar op een geloofwaardige manier afstand van nemen. Wij kunnen onze verantwoordelijkheidszin zwart op wit bewijzen, het maakt immers deel uit van wie we zijn.

Kan je concrete voorbeelden geven?

Elio Rombouts: Onze persoonlijke en familiale aanpak is voelbaar bij elk klantencontact. Bovendien heerst er geen bonuscultuur bij ons, en houden we vast aan een vlakke ondernemingsstructuur waar iedereen aanspreekbaar is. We werken ook aan een continue en transparante dienstverlening, bijvoorbeeld via de bekroonde Delen app. En last but not least, staan in de beleggingsstrategie veiligheid en voorzichtigheid voorop. Keep it simple is de filosofie, zonder complexe of ondoorzichtige producten.

Hoe vertaalt het Delen-DNA zich dan in het portefeuillebeheer?

Jean-Louis de Hasque: De missie van Delen Private Bank is zeer duidelijk: het beschermen en beheren van vermogens als een goede huisvader. Die voorzichtige aanpak, los van modegrillen en tijdelijke hypes, werkt op lange termijn.

“ Als verantwoord vermogensbeheerder zijn we ons ten volle bewust van de impact van onze investeringen. ”

Op welke manier maakt het vermogensbeheer dan toch een evolutie door?

Elio Rombouts: Meer en meer integreren we niet-financiële parameters in het beheerproces. Het gaat dan om gegevens gelinkt aan milieu, mens en bestuur (ESG – Environmental, Social, Governance in het Engels). Een onderneming die de basisnormen inzake ESG schendt, loopt immers vroeg of laat tegen de lamp. Het creëert een reputatieprobleem, én het getuigt van een algemeen gebrek aan langetermijnvisie. Investeerders en klanten straffen zulk gedrag zonder meer af.

Er is dus ook sprake van een invloed op het rendement?

Jean-Louis de Hasque: Dat klopt, uitgebreid onderzoek toont aan dat de aandacht voor niet-financiële parameters in het portefeuillebeheer leidt tot een beter financieel rendement. In die zin sluit ESG-integratie naadloos aan bij onze investeringsfilosofie. Het gezond verstand primeert, met de blik gericht op de lange termijn en met de nodige aandacht voor risicobeheersing.

Krijgen E, S en G evenveel aandacht in de financiële sector?

Elio Rombouts: Het ecologische luik krijgt vandaag de meeste aandacht. Dat is niet verwonderlijk, we hebben immers geen ‘planeet B’. Toch loopt de aanpak van de klimaatopwarming niet van een leien dakje. Zo trok Amerikaans president Trump zich op 1 juni 2017 terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar dat lokte vrijwel meteen een positieve tegenkracht uit: van New York tot Californië schaarden verschillende staten zich wél expliciet achter het initiatief.

Jean-Louis de Hasque: Positief en toekomstgericht investeren gaat natuurlijk verder dan dat. We kijken bij de investeringsselectie ook naar parameters gelinkt aan sociaal beleid, zoals respect voor menswaardige arbeidsomstandigheden, en goed bestuur, zoals verantwoording voor de verloning van bestuurders.

Biedt Delen Private Bank dan duurzame beleggingen aan?

Jean-Louis de Hasque: Zeker, maar niet vanuit een productverkoopstrategie. Voor ons kan een coherent verantwoord investeringsverhaal enkel geschreven worden wanneer men álle beleggingen in acht neemt. Geen gemorrel in de marge dus, wel een duidelijk engagement, altijd en overal. We ontwikkelden ons verantwoord investeringsbeleid in samenwerking met Capfi Delen Asset Management. Ze is van toepassing op alle beleggingsfondsen.

Wat houdt dat verantwoord investeringsbeleid concreet in?

Elio Rombouts: We kiezen voor pragmatiek en nuance. De uitsluitingspolitiek is een voorbeeld van onze brede aanpak. Met de hulp van zwaargewichten op het vlak van duurzaamheid, zoals het Noorse Pensioenfonds, weren we bedrijven die zich schuldig maken aan mensof milieuonterende praktijken. Daarnaast screent een gespecialiseerde dataleverancier bedrijven op het naleven van de universele richtlijnen van de Verenigde Naties op het vlak van milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie. Ten derde sluiten we een aantal sectoren uit die niet stroken met onze basisprincipes, zoals wapens en tabak.

Op welke manier oefenen jullie dan een positieve invloed uit?

Jean-Louis de Hasque: Soms kan je niet anders dan een bedrijf uitsluiten. Maar op lange termijn zien we meer muziek in actief aandeelhouderschap. Dat betekent dat we onze stem laten horen als investeerder. Wanneer een controverse opduikt, starten we een actieve dialoog op, met het oog op een concrete verandering van het beleid. We werken samen met Hermes EOS, een onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in engagement en proxy voting of stemming met volmacht. Dat laatste is een ultiem redmiddel: levert het overlegmodel niets op, dan biedt een stem op de algemene vergadering nog een uitweg. Maar ook al is die stok achter de deur niet onbelangrijk, de nadruk ligt in de eerste plaats op de constructieve dialoog.

Elio Rombouts: En met engagement bedoelen we concreet onder andere de transitie in de richting van meer hernieuwbare energie, het versterken van checks & balances inzake corruptiebestrijding en het verzekeren van een onafhankelijke raad van bestuur.

“Onze investeringsselectie houdt rekening met de parameters ecologie, sociaal beleid en deugdelijk bestuur.”

Spelen jullie ook een actieve rol in het maatschappelijk debat rond verantwoord investeren?

Elio Rombouts: Delen Private Bank zet zich als lid van de UNPRI – de United Nations Principles for Responsible Investment – met veel overtuiging in voor een duurzamer globaal financieel systeem. De bank neemt ook actief deel aan de dialoog met regelgevers en collega-vermogensbeheerders, zoals bij de consultatierondes van de Europese Commissie en sectorvereniging BEAMA rond de definiëring en beleidsmogelijkheden inzake verantwoord investeren.

Blijft verantwoord investeren ook in de toekomst belangrijk?

Jean-Louis de Hasque: Natuurlijk, want deze investeringspolitiek is een vertaling van het DNA van Delen Private Bank. Verantwoord investeren en ondernemen maakt deel uit van onze identiteit. De bank kan impact genereren via onze core business: investeren. Dat plaatst ons in een unieke positie. We engageren ons dan ook om vandaag en morgen mee het verschil te maken voor een betere en mooiere toekomst.