Marktinformatie

De situatie op de markten: duiding, analyse, impact op de portefeuille

De beurzen beleven woelige tijden. Wat is de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en van de Westerse sancties tegen Rusland? Op deze pagina krijgt u onze laatste inzichten en commentaren, rechtstreeks van onze experten, en een inkijk in wat er zoal in uw portefeuille gebeurt.

Meteen naar:

Laatste ontwikkelingen in de Oekraïnecrisis

 • Sancties tegen de centrale bank van Rusland blokkeren de toegang van de Russische autoriteiten tot hun reserves in dollar en euro. Dat betekent dat zij hun munt niet kunnen ondersteunen. De rijen aan de bankautomaten zwellen aan, de roebel duikt naar beneden.
 • Verschillende Russische banken wordt de toegang ontzegd tot het internationaal betalingsverkeersysteem Swift. De uitvoering van internationale transacties wordt hierdoor sterk bemoeilijkt voor hen. Mastercard en Visa schorten hun activiteiten in Rusland op.
 • De EU besliste om 500 miljoen euro aan wapens en brandstof te leveren aan Oekraïne.
 • Multinationals verbreken hun banden met Rusland, door desinvesteringen (zoals Total, Shell, British Petroleum) of door de stopzetting van leveringen (zoals Dell, Apple).
 • De bezorgdheid stijgt rond een Oekraïense kerncentrale die in Russische handen is gevallen. Ook de dreigende taal van de Russische president Poetin zorgt voor extra ongerustheid. De olie-, gas- en graanprijzen schieten verder de hoogte in.

Impact op economie en beurs

 • De economische sancties tegen Rusland zijn ongezien, en hebben een negatieve impact op de graan- en energieprijzen, en bijgevolg op de inflatie en de economische groei.
 • Analisten stellen de groeiverwachtingen voor Europa, maar ook voor China en de VS naar beneden bij. De voorspellingen moeten we met een korrel zout nemen: er zijn veel onzekerheden, en dus lopen de cijfers sterk uiteen, en worden voortdurend aangepast.
 • De piek van de inflatie schuift wellicht een stuk verder op, richting tweede jaarhelft. De kans is groot dat in 2022 de Europese inflatie boven de 3% uitkomt (2% is de ECB-doelstelling).
 • De beurzen toonden zich bij de uitbraak van het conflict nog bijzonder veerkrachtig, maar moesten in de tweede week van het conflict terrein prijsgeven. Vooral de Europese beurzen gingen stevig in het rood.
 • De toegenomen onzekerheid leidt tot een grotere risicoaversie. Beleggers schuwen banken (vooral Europese), en trekken naar de meer defensieve waarden.
 • Een belangrijke factor blijft hoe de centrale banken zullen reageren. Zij moeten immers én de inflatie beteugelen (die verder aanzwelt door de gestegen energieprijzen) én de economische groei beschermen tegen een al te grote negatieve impact van het conflict. De Fed bevestigde dat ze haar rente in maart zal verhogen, maar het is nog de vraag met hoeveel basispunten. Europa volgt wellicht later.

Achtergrond en analyse

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zet de beurzen onder hoogspanning. Het creëert extra onzekerheid, boven op de bekommernissen rond de inflatie en de rente.

Dergelijke conflicten wegen altijd zwaar door op het sentiment van de beleggers. Welke richting het de komende dagen uitgaat, is koffiedik kijken. Verrassender is wellicht dat de impact op de wereldwijde beurzen meestal niet langdurig is.

Impact van geopolitieke conflicten op de wereldwijde aandelenindex

impact-geopolitieke-conflicten-NLBron: Bloomberg/Cadelam

Hoe dominerend het geopolitieke conflict vandaag ook lijkt, op langere termijn zullen de beurzen gestuurd worden door meer structurele factoren, zoals de inflatie, het rentebeleid, de bedrijfsresultaten (die zeer sterk bleken in 4Q2021) en de economische groei. Uiteraard zijn we anderzijds niet blind voor de invloed van het conflict en de economische sancties op de wereldeconomie.

De geschiedenis leert dat bruuske paniekacties op dergelijke crisissen doorgaans niet lonen. Wie uit de beurs stapte in maart 2020 of in het vierde kwartaal van 2018, heeft een fantastische beursrit gemist. De kalmte bewaren en het perspectief op de lange termijn behouden is op termijn de beste strategie.

Wat gebeurt er in uw portefeuille?

De markt heeft al heel wat onzekerheden ingeprijsd, maar de situatie evolueert zeer snel. Onze fondsbeheerder Cadelam houdt vast aan haar langetermijnvisie, en laat zich niet uit haar lood slaan door kortstondige crisissen. Wat betekent dat concreet?

Voor de aandelen

 • De blootstelling aan de regio Rusland-Oekraïne is verwaarloosbaar.
 • Cadelam maakt gebruik van de huidige hoge volatiliteit om wat kwaliteitsvolle aandelen aan minder hoge koersen op te pikken.  Zo zijn sommige groeiwaarden sterk gecorrigeerd sinds oktober 2021 en bieden ze nu aankoopgelegenheden voor bedrijven die beantwoorden aan Cadelams convicties over langetermijnthema's.
 • Aandelen zijn de beste manier om u op lange termijn te beschermen tegen inflatie. Daarom blijft Cadelam overwogen in aandelen.
 • Geografisch zijn wij voor 50% blootgesteld aan de Verenigde Staten. Aangezien deze regio minder getroffen wordt door het conflict (het is niet aan hun grenzen en hun beurs heeft vooral techwaarden) houden onze aandelen hier beter stand.
 • De optimale spreiding van de portefeuilles (meer dan 200 bedrijven over de diverse sectoren en regio's heen) creëert een grotere veiligheid.

Voor de obligaties

 • De rentegevoeligheid van de obligaties blijft relatief laag (4,5 jaar duration)
 • De stijgende rentevoeten zetten enerzijds de obligatiekoersen onder druk. Anderzijds zwakken obligaties wel de volatiliteit van de totale portefeuille af als de aandelenbeurzen corrigeren. Cadelam kiest voor zeer liquide obligaties met een goede kredietwaardigheid.

Neem contact met uw relatiebeheerder op

Als u op de beurs belegt, weet u dat koersschommelingen, opwaarts en neerwaarts, inherent verbonden zijn met aandelen. De prijzen van de aandelen reageren immers op nieuwe informatie, en als er veel onzekerheid heerst, kan die reactie hevig zijn.

Het conflict in Oekraïne weegt de laatste weken op de rendementen. Toch mogen we het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen: over een termijn van drie tot vijf jaar tekenden de portefeuilles wel degelijk mooie rendementen op. Meer achtergrondinformatie vindt u in onze recente nieuwsartikels. Voelt u zich ongerust of onzeker over de huidige beurssituatie? Dan is dat een goede gelegenheid om elkaar even te spreken. Neem dus gerust contact op.