Continuïteit is de kracht van Estate Planning

Estate Planning focust op een optimale overdracht van het vermogen naar de volgende generaties. Bescherming staat hier centraal. Delen Private Bank maakt het onderscheid op verschillende domeinen.

Bij Estate Planning vormen huwelijksvermogensrecht, erfrecht en de eraan gekoppelde fiscaliteit van schenk- en erfbelasting drie belangrijke pijlers. Maar die zijn alleen betekenisvol wanneer ze aangedreven worden door een persoonlijk advies, dat verder gaat dan het bespreken van technische kwesties, weet Steven Osaer, Head of Estate Planning van Delen Private Bank. ‘Uiteraard is het belangrijk dat een successieplanning verduidelijkt hoeveel en wat iedereen zal erven. Daarmee ontzorgen we onze klanten op twee manieren: ze hoeven zich niet langer zorgen te maken, want alles wordt op hun maat vastgelegd. En ze hoeven niet meer ongerust te zijn over ervende familieleden: wij zorgen dat alles bij de juiste personen terechtkomt.’

Beleggingsfilosofie

Daarnaast waakt de bank erover dat de beleggingsfilosofie van ouders of grootouders zo aansluitend mogelijk wordt voortgezet door hun erfgenamen, verduidelijkt Liesbeth Stevens, Head of Estate Planning van Delen Private Bank.

‘Zo ontmoette ik recent een klant die er zeker van wilde zijn dat zijn vermogen na zijn overlijden goed belegd bleef, omdat één van zijn kinderen een zorgenkind is. Erfgenamen temperen, of erop toezien dat ze gezond verstand aan de dag leggen, en geen buitensporige bedragen uitgeven na een schenking of erfenis: ook daar nemen wij onze morele verantwoordelijkheid op. De continuïteit van het vermogensbeheer, die we over de generaties heen nastreven, is voor onze klanten een hele geruststelling.’

Persoonlijke planning

Klanten begrijpen en doorgronden kan alleen door naar hen te luisteren en een persoonlijke band op te bouwen, gaat Steven Osaer voort. ‘Weten waar de prioriteiten van een klant liggen, wat diens achtergrond is, hoe de familie is samengesteld: dat is net zo belangrijk als raad en advies geven over fiscale en juridische aangelegenheden. De combinatie van al die elementen integreren we in één overkoepelende planning, die betrekking heeft op het roerend en onroerend totaalvermogen.’ ‘Vaak vragen klanten ons om dat totaalplan nog eens toe te lichten, in het bijzijn van hun erfgenamen. Zo ontstaat er enerzijds een leidraad over de generaties heen, en anderzijds bouwt de bank daardoor haar vertrouwensrelatie met de volgende generatie uit. Het eindresultaat is een familieverhaal, dat we samen met alle partijen schrijven en mee in goede banen leiden.’

Team specialisten

Advies op maat ontstaat bij Delen Private Bank ook dankzij een interdisciplinair team, vertelt Liesbeth Stevens. ‘In al onze kantoren werken juristen, aan wie klanten telefonisch of via een persoonlijk gesprek vragen kunnen stellen. Zij werken bij ons zeker niet alleen achter de schermen.’

‘In België zet een hele ploeg juristen, fiscalisten en legal supports zich dagelijks in voor onze klanten. Koppel dat aan onze ruime ervaring in Estate Planning — we doen dit al sinds 1995, toen we een echte pionier waren – en het wordt duidelijk dat we heel wat kennis en expertise in huis hebben.’

Het team van juristen, fiscalisten en supports heeft heel wat kennis en expertise in huis.

‘Soms zijn we niet alleen jurist, maar ook een stukje psycholoog’, gaat Liesbeth Stevens voort. ‘Bij sommige klantengesprekken luister ik meer naar verhalen en persoonlijke bezorgdheden, dan dat ik juridisch advies geef. Ik zorg voor een luisterend oor, en stel klanten gerust, dankzij de vertrouwensrelatie die we hebben opgebouwd.’

‘Soms vragen klanten ons ook of ze hun beleggingsfilosofie kunnen neerschrijven in een brief. Die kunnen we laten lezen aan hun erfgenamen, zodat het belang van de voortzetting van die filosofie meteen duidelijk wordt. Juridisch heeft zo’n brief geen waarde, maar psychologisch gezien kan het een relevante leidraad zijn. Bij Estate Planning zijn wettelijke bepalingen nauw verweven met morele verantwoordelijkheden. Ook daarin maken wij met de bank het verschil.’

Terug naar de 5 waarden