Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank (voor België, Nederland en Luxemburg) of delen.ch (voor Zwitserland). Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Eerlijke en efficiënte markten

De vraag naar meer transparantie is ook gericht op het voorkomen van marktmisbruik en concurrentievervalsing. Een snelle en eenvoudige identificatie van alle contractpartijen is daarin een belangrijke stap. De Europese wetgever wil een verhoogde transparantie in bepaalde transacties, uitgevoerd door natuurlijke personen en vennootschappen.

Preventie van marktmisbruik door bijkomende rapportering

De nieuwe MiFID II-wetgeving houdt ook in dat de bank bepaalde transacties in detail dient te rapporteren aan de Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’). Zo moet o.a. de identiteit van de belegger, de omvang van de transacties en het financiële instrument gerapporteerd worden. De bedoeling van de wetgever is om de financiële markten zo transparant mogelijk te maken. Een snelle en eenvoudige identificatie van alle contractpartijen laat toezichthoudende overheden toe om efficiënter systeemrisico’s en marktmisbruik te herkennen. Belangrijk te onderlijnen is dat de maatregel niet wordt genomen vanuit fiscaal oogpunt.

Voor wie is dit van toepassing?

De verplichting geldt voor elke natuurlijke of rechtspersoon (zoals een nv, bvba, comm. va. of vzw) die bepaalde financiële instrumenten koopt, verkoopt, transfereert naar een rekening met een verschillende titularis of handelt n.a.v. een corporate action met keuzemogelijkheid. Een natuurlijk persoon met Belgische nationaliteit wordt geïdentificeerd aan de hand van het rijksregisternummer. Bij een rechtspersoon gebeurt dat via een Legal Entity Identifier (LEI). Zonder LEI kan uw vennootschap bovenstaande transacties vanaf 3 januari 2018 niet meer uitvoeren. U kunt een LEI aanvragen via:

  • www.mylei.be (GS1 Belgium & Luxembourg)
  • www.gmeiutility.org (internationaal)
  • www.xerius.be/lei

Over welke financiële instrumenten gaat het?

De regel heeft betrekking op alle financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op een handelsplatform in de Europese Unie, waaronder aandelen, obligaties en beursgenoteerde indexfondsen. Dat geldt ook voor niet-beursgenoteerde instrumenten met onderliggende waarden die wel een notering hebben, zoals opties, warrants, futures en niet-beursgenoteerde indexfondsen.

Welke financiële instrumenten worden niet geviseerd?

Transacties in beleggingsfondsen (zoals een bevek), beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen, termijnrekeningen, kasbons en goud moeten niet aangegeven worden. Indien u uitsluitend belegt in deze instrumenten, vervalt de rapporteringsverplichting. Belegt u via een vennootschap, dan hoeft u in dit scenario ook geen LEI aan te vragen.

Terug naar de inhoudstafel